direction:rtl;

معرفي پایدارسازی گود به روش نيلينگ Nailing

آشنایی با یکی از فعالیتهای شرکت مهندسی آسیا :

نیلینگ و پایدارسازی دیواره گودبرداری شده ساختمانهای تجاری و مسکونی ...

يكي از مهمترين مشكلات در احداث سازه ها ، حفاظت از گود برداري و ساختمانهاي موجود در مجاورت آن مي باشد و در صورت عدم رعايت روش هاي مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنين شيب هاي در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذيري خواهد گرديد و مخاطرات بوجود آمده ناشي از نشست هاي احتمالي و تقليل ظرفيت باربري و تغيير مكانهاي جانبي موجب ايجاد ترك در سازه هاي مجاور گود خواهد شد. بر اساس نیاز جامعه مهندسین ساختمان به یک مجموعه کامل، مطمئن و سریع در زمینه اجرای گودبرداری­های عمیق و نگهداری دیواره­های گود، بنا نهاده شده است. در این راستا، این شرکت با در اختیار داشتن تیم طراحی همگام با روش­های نوین دنیا، کادر اجرائی متعهد و مجرب، همچنین گروه خاکبرداری بسیار قوی،گامی مؤثر در جهت اجرای تخصصی این کار برداشته و سعی در انجام عملیات گودبرداری و نگهداری دیواره­های گود در کوتاهترین زمان و با بهترین کیفیت را دارد.

به منظور جلوگيري از موارد فوق لازمست از قبل از شروع عمليات گود برداري از روشهاي نگهداري و مهار بندي جانبي استفاده شود تا در محيطي پايدار و ايمن بتوان عمليات را ادامه داد . در اين راستا سيستم هاي حفاظت جانبي بطور كلي شامل موار زير تقسيم بندي مي شوند.

جداره هاي مهاربندي شده توسط المانهاي افقي و مايل:

Braced wall using wale strut

جداره هاي مهاربندي شده توسط المانهاي كششي:

Soldier beam& lagging

جداره هاي مهاربندي شده توسط سپر كوبي:

Braced sheet pile

جداره هاي مهاربندي شده توسط شمع هاي در جا:

Bored pile walls

جداره هاي مهار بندي شده توسط ديوار ديافراگمي:

Diaphragm walls-Slurry wall

جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ

Soil nailing

* روش نيلينگ :

اين روش بعنوان يك تكنيك براي پايداري ترانشه ها و حفاظت گود با انعطاف پذيري بالا استفاده مي گردد.

  • روش اجراي نيلينگ :

تئوري استفاده از روش نيلينگ بر مبناي مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاك با استفاده از دوختن توده خاك توسط مهارهاي كششي فولادي Nail با فواصل نزديك به يكديگر مي باشد.

استفاده از اين روش موجب:

· افزايش مقاومت برشي توده خاك

· محدود نمودن وتحت كنترل در آوردن تغيير مكانهاي خاك در اثر افزايش مقاومت برشي در سطح لغزش Slid بدليل افزايش نيروي قائم مي شود.

· باعث كاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزشي مي شود.

بايد توجه داشت كليه سطوح ترانشه هاي حفاري شده كه توسط نيلينگ بايستي مسلح شوندبا استفاده از شبكه مش و شاتكريت ابتدا حفاظت شده و سپس سيستم نيلينگ روي آنها اجرا مي شوند.

  • كاربرد نيلينگ در پروژه هاي عمراني :

الف) پايداري ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها

ب) پايداري جداره تونلها وسازه هاي زير زميني

ج) پايدار سازي و حفاظت گود در سازه هاي مناطق شهري ـ ساختمانهاي مجاور گود ـ ايستگاه ها ي زير زميني مترو

د) پايدار سازي كوله هاي مجاور پل ها در زمين هاي سست و ريزشي

مهار كششي نيلينگ معمولاً از آرماتور هاي فولادي با قطر 20 الي 40 ميليمتر استفاده مي شوند كه درون يك چال حفاري شده با قطر 76الي 150 ميليمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزريق مي گردد. فواصل بين مهارهاي كششي حدوداً 1 الي 2متر مي باشد و طول آنها حدوداً 70 الي 100 درصد ارتفاع گود مي باشد و حداقل شيب نسبت به افق حدوداً 15 درجه مي باشد .

* مراحل اجراي سيستم نيلينگ :

مطابق با شكل مراحل اجراي نيلينگ بصورت شماتيك نشان داده شده است .

1- گود برداري در مرحله اول ترانشه و يا گود و ايجاد پله بعدي عمليات

2- حفاري چال جهت نصب مهار كششي Nail

3- قراردادن آرماتور داخل چال و تزريق چال

4- اجراي سيستم زهكشي و اجراي شاتكريت جداره و نصب ضخامت فولادي

5- گود برداري مرحله بعدي ترانشه و يا گود و ايجاد پله هاي بعدي علميات

6-اجراي پوشش شاتكريت نهايي پس از اتمام آخرين مرحله حفاري

· روش طراحی :

· بازدید از محل پروژه و دریافت اطلاعات خاک در قالب دفترچه مکانیک خاک

· کنترل و بازبینی اطلاعات موجود در دفترچه مکانیک خاک با توجه به بازدید صورت گرفته

· مدلسازی مستقیم دیواره­های خاکی گود مورد طراحی در محیط مدلسازی عددی Geo-slope

· طراحی مدلهای مختلف پایدارسازی با در نظر گرفتن تعادل حدی نیروها در محیط­های Geo-slope و S-nail و همچنین با توجه به آنالیز عددی اجزاء محدود در محیط Plaxis

· انتخاب مدل پایدارسازی بهینه (اقتصادی­ترین مدل که در عین حال استانداردهای پایداری و جابجایی را نیز رعایت کرده باشد)

· برآورد قیمت با توجه به طراحی انجام شده

جهت استعلام قیمت نیلینگ و اطلاعات تکمیلی با شماره 09131095645 تماس بگیرید.

 

بولتن خبري

مطالب اتفاقي

English French German Italian Portuguese Russian Spanish